Tuotteemme

WikliNet – täysin uusi työkalu maatilayritysten talouden suunnitteluun, seurantaan, talousjohtamiseen sekä raportointiin

WikliNet on älykäs, pilvipohjainen Maatilayrityksen talousjohtamisen ja raportoinnin ohjelmisto, joka yhdistää maatilasi omaisuuserät, tuotannon sekä talouden tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi. WikliNet on suunniteltu helpottamaan maatilayritysten talouden suunnittelua, seurantaa, budjetointia sekä tulevaisuuden ennakointia.

WikliNet Asiakirjat: Jokaisen maatilyrityksen peruspakki

WikliNet Asiakirjat sisältää maatilayrityksen perustiedot, asiakirjojen tallennukset, tilinpäätöstietojen nouto Maatalousneuvos Plus-ohjelmasta, tilinpäätöstietojen lähetys sidosryhmille (mm. rahoittajille), liiketoimintasuunnitelman pohja, mahdollisuus taloustietojen salattuun lähetykseen.

WikliNet Budjetti: Kassa- ja kannattavuusbudjetointi

WikliNet Budjetti tuo kaikki maatilasi tiedot, budjetoinnin, budjetin seurannan, raportoinnit, investointien suunnittelut sekä rahoitusvaihtoehdot aina ulottuvillesi. Jos käytössäsi on MaatalousneuvosPlus-ohjelmisto, työmääräsi helpottuu merkittävästi, sillä WikliNet osaa hakea talouden tiedot nykyiseltä sekä 2 – 3:lta edelliseltä tilikaudelta suoraan MaatalousneuvosPlus-ohjelman sähköistä rajapintaa myöten.

Tuloslaskelma ja tase pitävät sisällään kaikki maatilan rahavirrat. Tuloslaskelmasta ja taseesta kannattaakin johtaa tunnuslukuanalyysejä ja -raportteja, jotka auttavat yrityksen kannattavuuden, maksuvalmiuden, vakavaraisuuden sekä käyttöpääoman arvioinnissa. Kassavirtalaskelma puolestaan helpottaa yrityksen kassavirtojen seurannassa sekä tulevaisuuden kassatilanteen hahmottamisessa.

Käytännössä budjetin tavoitteena on muodostaa tilikauden oletusten mukainen kannattavuus- sekä kassaennuste. Käytettävästä kirjanpitoaineistosta riippuen budjetti voidaan laatia joko vuosi- tai kuukausitasolla. Budjetin laadinnassa kannattaa hyödyntää myös WikliNetin a-hinta sekä määräseurantaa, jolloin tavoitteiden toteutumista voidaan seurata joko määrillä ja/tai euroina.

WikliNet Talous: Kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus

WikliNet Talous havainnollistaa maatilayrityksen kannattavuuden, maksuvalmiuden sekä vakavaraisuuden muutokset numeerisina sekä graafisina tulosteina.
WikliNet Talouden seuranta on ensisijaisesti maatilayrityksen oman talouden suunnittelu- ja seurantaohjelmisto, mutta se tarjoaa hyvän toiminta-alustan myös tuotannon sekä talouden laskelmia tekeville asiantuntijoille. Toimintoja ohjataan Tilan itsensä myöntämien Valtuutusten kautta. Myös tilan muut sidosryhmät voivat tarkastella tilan tietoja, mutta vain tilan itsensä antamien valtuutusten rajoissa

Kannattavuus

  • liikevaihto, käyttökate, yrittäjätulo, yrittäjä voitto
  • kannattavuuskerroin
  • oman pääoman tuotto
  • tulosteet numeerisina sekä graafeina

Maksuvalmius

  • kauden kassa, eli joko kuukausi- tai vuositasolla tapahtuvat kassamuutokset
  • kumulatiivinen kassa, eli edellisen kuukauden yli- tai alijäämä lisätään aina seuraavan kauden alkukassaan
  • tulosteet numeerisina sekä graafeina

Vakavaraisuus

  • omaisuus käyvin arvoin, tilan kokonaisarvio
  • oma pääoma, sijoitettu pääoma
  • suhteellinen velkaantuneisuus

Cashman – Maatilayrityksen tulevaisuuden ennakointi

Cashman–ohjelma on maatilayritysten tuotannon ja talouden suunnitteluun, arviointiin sekä tulevaisuuden ennakointiin suunniteltu sovellus. Cashman-ohjelma on loistava työkalu osaajalle, jolla tilan tuotannon sekä talouden käsitteet ovat hallinnassa. Ohjelmaa voi käyttää tila itsekin, mutta parhaat tilaa koskevat analyysit sekä ennakoinnit saadaan yleensä ulkopuolisen asiantuntijan laatimana. Kysy Cashmanista lisää Osmo Autiolta (osmo.autio @ wiklinet.fi)

Wiklisoft Oy
info@wiklinet.fi
+358 400 796 998
Tammirita 2, 62100 Lapua