Rahoittajalle

Rahoituslaitoksilla, Rahoitusyhtiöillä sekä Tuottajien omilla organisaatioilla on ratkaiseva rooli maatilayritysten rahoitusten järjestelyissä. On täysin selvää, että mitä parempi kuva rahoittajalla on maatilayrityksen taloudellisesta asemasta, sitä helpompaa rahoittajan on toimia yhteistyössä tilan kanssa.

WikliNet Budjetti sekä WikliNet Talous tarjoavat rahoittajalle laajan tietopaketin asiakastilan tuotannosta, taloudesta sekä omaisuuseristä, joiden perusteella rahoittaja voi helpottaa ja tehostaa rahoitushakemusten käsittelyä sekä asiakasyrityksen taloudellisen tilan arviointia.

Rahoittajan edustaja voi asiakkaan valtuutuksen nojalla tarkastella asiakastilan budjettia, kannattavuutta sekä seurata tilan talouden kehittymistä, mikäli asiakastila on itse WikliNetin laajemman Talouden seuranta-osion käyttäjä (mukaan tarkasteluun saadaan omaisuuserien arvostaminen).

Maatilayrityksen Asiakirjat-kansioon on tallennettuna asiakastilan tuotantoa ja taloutta koskevaa historiatietoa. Tällaisia ovat mm. tuloslaskelmat, taseet, lainaerittelyt, veroilmoitukset sekä usein myös asiakastilan tuotantoa koskevia raportteja. Myös laskijat voivat tallentaa Asiakirjat-kansioon Cashmanilla tekemiään laskelmia, joiden avulla rahoittaja voi hahmottaa ja vertailla, kuinka eri investointi- ja rahoitusvaihtoehdot vaikuttavat maatilayrityksen maksuvalmiuteen, kannattavuuteen sekä vakavaraisuuteen, sekä numeroina että graafeina.

Tunnuslukuja koskevat raportit ja graafit ovat suunniteltu helpottamaan maatilayrityksiä sekä sen sidosryhmiä tilan tuotannollisen sekä taloudellisen nykytilan kuten myös tulevaisuuden kehityksen hahmottamisessa. Kaikilta niiltä tiloilta, jotka ovat ottaneet käyttöönsä Talouden seuranta-osion, rahoittajalle on tarjolla myös asiakastilan kokonaisarvio, mistä ilmenee asiakastilan omaisuuserien muodostuminen joko Ruokaviraston tai verottajan varojen arvostamisperiaatteen mukaan.

Wiklisoft Oy
info@wiklinet.fi
+358 400 796 998
Tammirita 2, 62100 Lapua