Maatilayrittäjälle

Helpota WikliNetin avulla maatilayrityksesi talousjohtamisen sekä raportoinnin prosesseja.
Valitse WikliNet Asiakirjat tai WikliNet Budjetti ja helpota työtäsi kassa- sekä kannattavuusbudjetoinnissa
sekä raportoinnissa. Mikäli haluat tarkastella maatilayrityksesi tuotannon, talouden sekä
omaisuuserien vaikutuksia tilan talouteen laajemmin, valintasi on tällöin WikliNet Talous.

WikliNet Asiakirjat: Jokaisen maatilayrittäjän talouspakki

Maatilayrityksen perustiedot (omaisuuserät sekä tuotannon tiedot), asiakirjakansiot (tallenna kaikki tilan tärkeät asiakirjat, mukaan lukien tilinpäätöstiedot), mahdollisuus asiakirjojen sisältämien tietojen salattuun lähetykseen esim. rahoittajille ja muille sidosryhmille, tilinpäätöstietojen nouto Maatalousneuvos Plus-ohjelmasta, liiketoimintasuunnitelman pohja.

WikliNet Budjetti: Kassa- ja kannattavuusbudjetit

Unohda hankalat excel-laskelmapohjat ja suuntaa voimavarasi mieluummin tilasi WikliNet kassa- sekä kannattavuusbudjetin laatimiseen, seurantaan sekä tulos- ja kassaennusteen arviointiin. Ratkaisu tähän on WikliNet Budjetti, jolla voit helposti muodostaa maatilayrityksellesi vuosi- sekä kuukausikohtaisen kassabudjetin MaatalousneuvosPlus-ohjelman tuottaman digitaalisen aineiston pohjalta. Budjettiin sisältyy myös kuluvan tilikauden toteuman seuranta sekä tulosennuste, joten voit tarkastella tilasi kassavirtoja ja toteumia aina sen mukaan, miten kirjanpito edistyy.
Samalla kun laadit maatilayrityksellesi kassabudjetin, syntyy myös kannattavuusbudjetti, jonka osalta voit seurata mm. seuraavia lukemia: liikevaihto, käyttökate, yrittäjätulo sekä yrittäjän voitto. Tarvittaessa voit seurata myös määrällisten tavoitteiden toteutumista, mikäli olet tallentanut budjetin pohjatietoihin tuotteiden a-hinnat (alv 0%).

WikliNet Talous: Kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus

Maatilayrityksen talouden laajempi seuranta on yksi menestyvän tilan ominaisuuksista. Tilaa ei voi enää johtaa peräpeiliin katsomalla. Tilinpäätös sekä tiliotteet ovat jo syntyessään vanhentuneita tietolähteitä. On siis otettava oppia maatilayrityksen menneisyydestä, tunnettava nykyisyys sekä osattava ennakoida tulevaisuus. Valitse siis yhdeksi maatilayrityksesi johtamisen välineeksi WikliNet Talouden seuranta, jonka avulla voit tarkastella samalla kertaa tilasi menneisyyttä, nykyisyyttä että tulevaa. WikliNet Talous sisältää WikliNet Budjettia huomattavasti laajemmat Talouden tulosteet.

Kannattavuus

Kannattavuuden ensisijaisia seurantakohteita ovat mm. liikevaihto, käyttökate, yrittäjätulo, verotettava tulo sekä yrittäjän voitto. Sekä näiden lisäksi oman pääoman tuotto ja kannattavuuskerroin. Voit seurata maatilayrityksesi nykyhetkeä, ajanjaksoja 2 – 3 vuotta taaksepäin sekä kaksi vuotta eteenpäin. Kannattavuus-osio osaa huomioida myös investointien aiheuttamat poistot sekä niiden aiheuttamat muutokset veron määrissä. Kaikki tulosteet sekä graafeina että numeerisina.

Maksuvalmius

Osioon sisältyy maatilayrityksen kuukausi- ja vuositason kassaseuranta sekä koko maatilan maksuvalmius. Laskenta huomioi myös valitun seurantakauden mukaiset alv-erät. Mikäli käytössäsi on sähköisen taloushallinnon kokonaispaketti, voit parhaimmillasi seurata kassaa suhteellisen lyhyillä ajanjaksoilla. Tulosteiden osalta valittavana on sekä kauden kassa että kumulatiivinen kassa. Maksuvalmius mukautuu myös investointeihin sekä niiden rahoitukseen tarvittavien rahoituserien muutoksiin. Kaikki tulosteet sekä graafeina että numeerisina.

Vakavaraisuus

Talouden seuranta-osio hyödyntää kaikkia tilan lähtötietoihin tallennettuja tilan tuotantoa sekä omaisuutta koskevia perustietoja. Näiden myötä tarkasteluun voidaan ottaa mukaan myös omaisuuserien käyvät arvot. Verotusarvot saadaan suoraan MaatalousneuvosPlus-ohjelman tilinpäätöstietojen mukana. Voit seurata tilasi tuotantoa, taloutta sekä omaisuuden muutoksia monella eri tulosteella, kuten oma pääoma, sijoitettu pääoma, suhteellinen velkaantuneisuus, velat per käyttökate, velan hoito- sekä sietokyky. Kaikki tulosteet sekä graafeina että numeerisina.

Wiklisoft Oy
info@wiklinet.fi
+358 400 796 998
Tammirita 2, 62100 Lapua